Rozdáváme na dovolené 600 000 Kč

Spotřebitelská soutěž „Rozdáváme na dovolené 600 000 Kč!“  - oznámení o zrušení 3.  soutěžního kola -   září 2017

Na základě článku 23 pravidel spotřebitelské soutěže „Rozdáváme na dovolené 600 000 Kč!“ pořádané obchodní společností AUTO IN s.r.o., IČ 252 98 828, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09  Pardubice (dále jen „pořadatel“) pořadatel tímto rozhodl o zrušení 3. soutěžního kola v měsíci září 2017.  Soutěž tedy bude ukončena ke dni 31.8.2017.  Druhé soutěžní kolo proběhne řádně dle pravidel soutěže.

Toto rozhodnutí je účinné ke dni 24.8.2017, a to uveřejněním na stránkách www.autoin.cz.

 

V Pardubicích, dne 24.8.2017

 

 AUTO IN s.r.o.

zast. jednateli společnosti

 

 

Každý, kdo v měsíci červenci, srpnu a září koupí nový vůz Ford v prodejní síti  AUTO IN, může vyhrát poukaz na zájezd v hodnotě 20 000 Kč.

Každý měsíc se bude losovat 10 poukazů.  

 
 

Pravidla soutěže ke stažení zde