Financování

FINANCOVANIHEADER

Úvěr     Finanční leasing    Operativní leasing      FLEET IN  

 
Nákup nového nebo ojetého vozu lze u nás uskutečnit buď v hotovosti, nebo některou z námi nabízených finančních služeb.
Vybrali jste si automobil z naší nabídky nových vozů a chcete využít finanční služby, které poskytujeme? Stačí pár minut a můžete s vyhlédnutým vozem rovnou odjet.
Naše finanční služby jsou určeny jak pro fyzické osoby nepodnikatele, tak i podnikatele (OSVČ a právnické osoby).
Vedle klasických produktů jako je úvěr, finanční leasing, operativní leasing, nabízíme řešení inteligentní obměny firemních vozů v rámci našeho speciálního produktu FLEET IN.
Našimi partnery v oblasti financování jsou:
-    Ford Credit
-    ČSOB Leasing, a.s.
-    GE Money Auto, s.r.o.

Úvěr

Financované vozidlo je ihned majetkem zákazníka. To přináší výhody spojené s jeho odpisy nebo při čerpání dotací. Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb. Chcete si svůj vůz pořídit prostřednictvím úvěru?
U nás získáte:
-    Jistota a spolehlivost nabízených služeb
-    Individuální přístup k zákazníkům
            . Vy si zvolíte výši úvěru a délku jeho splácení
            . Vy získáte zvýhodněné úročení při větším odběru automobilů
-    Minimální administrativní náročnost
. Veškerá dokumentace potřebná k uzavření úvěrové smlouvy bude pro vás připravena v kterékoliv z našich poboček
-    Rychlost
             . Po předložení požadovaných dokumentů můžete uzavřít smlouvu prakticky okamžitě
-    Registrace vozu
             . Zajistíme registraci a přihlášení vašeho vozu v registru vozidel u zákazníků patřících do regionu našich poboček
Potřebné doklady:
-    Soukromé osoby
            . Kopie OP
            . Druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, příp. rodný list, cestovní pas)
            . Souhlas se zpracováním osobních údajů
            . Potvrzení o výši příjmů nebo bankovní výpisy za poslední tři měsíce
-    Podnikatelé
            . Kopie OP
            . Osvědčení o registraci DIČ
            . Výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby
            . Živnostenský list, koncesní listinu nebo jiný doklad opravňující k podnikání fyzické osoby
            . Souhlas se zpracováním osobních údajů u fyzických osob
            . Podle výše akontace případně ještě Kopie daňového přiznání za uplynulé účetní období a    Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za uplynulé a 
              běžné účetní období
-    Doklady, nutné ke schválení úvěrové smlouvy, Vám budou sděleny při řešení konkrétního obchodního případu, protože jsou vázány na výši financované částky a ceny vozu.
Kompletní informace
Nabídka vozů

Finanční leasing

Financované vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej pronajímá zákazníkovi. Po uplynutí doby nájmu má zákazník na vůz předkupní právo. Leasingové splátky jsou daňově uznatelné náklady.
Finanční leasing není určen pro spotřebitele, je poskytován pouze právnickým osobám a podnikatelům.
Při finančním leasingu získáte stejné výhody jako u úvěru a shodná je i dokladovost.
Kompletní informace
Nabídka vozů

FLEET IN

Řešení inteligentní obměny vozů nejen pro velké firmy. Zajištění minimalizací provozních nákladů rizik spojených s provozem Vašich vozů. Zbavení starostí s péčí o Vaše vozy. Servis zajištěn na 15 místech v ČR. Návrh optimální jednorázové investice při pořízení Vašich vozů, úspora mzdových, investičních a časových nákladů. Výběr vozů několika značek s návrhem těch nejvýhodnějších s ohledem na Vaše potřeby. V případě požadavku zajištění náhradního vozidla. Benefity pro Vaše zaměstnance.

Náš poradenský servis přijede k Vám a:
-    Provede analýzu skladby Vašeho stávajícího vozového parku
-    Spočítá náklady na Váš vozový park a navrhne jejich optimální řešení
-    Navrhne optimální obměnu Vašeho vozového parku nejen z pohledu výběru nových vozů, ale i s ohledem na jeho optimální financování – hotovost/úvěr/dlouhodobý pronájem
-    Navrhne minimalizaci rizik spojených s provozem Vašich vozů
-    Navrhne servis Vašeho vozového parku
Kompletní informace
Nabídka vozů