Menu
Publikováno dne

Spotřebitelská soutěž „Rozdáváme na dovolené 600 000 Kč!“

Na základě článku 23 pravidel spotřebitelské soutěže „Rozdáváme na dovolené 600 000 Kč!“ pořádané obchodní společností AUTO IN s.r.o., IČ 252 98 828, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09  Pardubice (dále jen „pořadatel“) pořadatel tímto rozhodl o zrušení 3. soutěžního kola v měsíci září 2017.  Soutěž tedy bude ukončena ke dni 31.8.2017.  Druhé soutěžní kolo proběhne řádně dle pravidel soutěže.

Toto rozhodnutí je účinné ke dni 24.8.2017, a to uveřejněním na stránkách www.autoin.cz.

 

V Pardubicích, dne 24.8.2017

 

 

                                                                                                                      AUTO IN s.r.o.

                                                                                                                      zast. jednateli společnosti