Menu

Lakovna

V síti našich poboček disponujeme 3 nejmodernějšími lakovnami. V Pardubicích, OstravěDěčíně.

Naše společnost investovala do výstavby zcela nových lakoven osazených inovativní technologií Zhiger Europe srl. Jedná se o revoluční lakovací systém, vyvinutý na základě patentů p. Pierangelo Ghilardi s cílem výrazně snížit, a v některých případech zcela odstranit, emise znečištění ovzduší. Zvláštní důraz je kladen na řešení z hlediska ergonomie lakýrníků a ekonomiky celkového procesu, přípravy povrchu pro lakování a samotného nanášení finálního laku.
Celý proces se definuje jako uzavřený, s minimálním přisáváním a odvodem vzduchu do vnějšího ovzduší. Veškeré teplo zůstává v prostoru lakovny. Dokonale vyčištěný vzduch se recykluje a vrací se do pracovního prostoru.

Tato první výhoda má za následek odpovídající snížení spotřeby plynu a elektrické energie za obvyklého provozu tohoto lakovacího zařízení, s cílem dlouhodobé úspory energie v souladu s mnoha doporučeními z evropských směrnic.
Další výhodou pro kvalitní práci je celková změna procesu, který probíhá v jednom prostoru, jako jediná oblast zpracování - bez převozu nebo přesunu opravovaného vozu do lakovacího boxu. Příprava opravovaného povrchu, lakování i sušení probíhají bez dalších nutných přesouvání na jednom „odsávaném“ místě. Zrušením poloviny pohybů uvnitř autolakovny se významně zvyšuje produktivita práce a s tím zkrácení doby lakování, jakož i snížení možných drobných poškození opravovaných povrchů a případně i úrazů způsobených manipulací s vozidly.
 
Veškerá technologie zaručuje vysoký stupeň komfortu a ergonomie v oblasti lakovacího prostoru s ohledem na neustálou péči o lakýrníka a proudění vzduchu. Jedno pracoviště je vybaveno polohovacím zvedákem, který umožní vozidlo nejen umístit do požadované výšky při lakování hůře dostupných míst (např. prahy vozidla), ale současně i naklopit, takže se docílí optimálního obtékání povrchu proudícím vzduchem při sušení.
A v čem že spočívá vlastní patent? Vzduch v kabině je "vyčištěn" tím, že projde inovativní filtrační jednotku v "olejové koupeli", která sníží prašnost a chemické látky přítomné v roztoku. Opětovné vracení do kabiny a míchání s malým množstvím (přibližně 20%) čerstvého vzduchu zajistí odpovídající úroveň kyslíku a vytváří skutečný recyklační systém.
Zvláštní aspekt této technologie je téměř stoprocentní využití obsahu entalpie vzduchu: vypouští vzduch s teplotami velmi blízko k žádané teplotě v kabině, takže místo vzduchu z venku je spotřeba energie hořáku použita pouze ke kompenzaci tepelných ztrát, ke kterým dochází díky filtračním jednotkám.

Rovněž je velmi důležité, že řada těchto zlepšení se odrazí v přidané hodnotě pro konečného zákazníka.
A to je další důvod, proč vyžadovat u pojišťovny opravu pojistné události právě u nás. Za stejnou cenu, vyšší kvalita a navíc přínos pro životní prostředí.

P1170512